Four Killed in Building Collapse in Pathum Thani (Level-5)


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม เกิดเหตุการณ์ อาคารที่อยู่อาศัยถล่ม ชื่ออาคารยูเพลส เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เหตุเกิดที่ จังหวัด ปทุมธานี เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 4 คน

mʉ̂a wan-tîi sìp-èt sǐng-hǎa-kom gə̀ət hèet-gaan aa-kaan tîi-yùu-aa-sǎi talòm chʉ̂ʉ aa-kaan yuu-plees bpen aa-kaan sǔung hòk chán sʉ̂ng yùu nai rá-wàang gaan-gɔ̀ɔ-sâang hèet gə̀ət tîi jang-wàt bpatumtaanii bʉ̂ang-dtôn mii pûu-sǐa-chii-wít sìi kon

On August 11th, U-Place, a condominium building, collapsed. It is a six-storey condominium building which was under construction. The incident was in Pathum Thani. Initially, 4 people were killed.

line

5 Words to Learn