Hotline 1111 for foreigners (Level-5)


เมื่อวันที่  11 มีนาคม สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงข่าว การเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติ เช่น ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง, การคืนภาษี โดยใช้สายด่วน 1111 ซึ่งจะมีล่ามภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน

mʉ̂a wan-tîi sìp-èt mii-naa-kom sǎm-nák bpa-làt naa-yók-rát-ta-mon-dtrii dâi mii gaan ta-lɛ̌ɛng kàao gaan bpə̀ət sǔun ráp rûang-rɔ́ɔng-rian dta-lɔ̀ɔt yîi-sìp-sìi chûa-moong pʉa chûai-lʉ̌a chaao-dtàang-châat chên kân-dtɔɔn gaan-dtrùat-kon-kâo-mʉang, gaan kʉʉn paasǐi dooi chái sǎai-dùan nʉ̀ng-nʉ̀ng-nʉ̀ng-nʉ̀ng sʉ̂ng jà mii lâam paa-sǎa ang-grìt, paa-sǎa yîi-bpùn, lɛ́ paa-sǎa jiin

On March 11th, The Prime Minister’s Office announced the opening of a new 24-hour call center for helping the foreigners. For example, immigration process or tax refunds by dialing the 1111 hotline. There are English, Japanese, Chinese interpreters.

line

5 Words to Learn

News & Photo Credit:  http://englishnews.thaipbs.or.th/hotline-1111-for-foreigners-is-now-ready-to-help

 
Easy Story in Thai: บทที่ 19 สอบปลายภาค


บทที่ 19 สอบปลายภาค

วันนี้ นิด แนน มะกอก สอบ ปลายภาค วันสุดท้าย / พวกเขา ดีใจ ที่ สอบ เสร็จ /พรุ่งนี้ เด็กๆ จะ ไป เที่ยว น้ำตก  / นิด อยากจะ ชวน จอม กับ กบ ไป ด้วย

It was the last day for the final examination of Nid, Nan, Makok’s. They were happy that they finished the exam. Tomorrow, they were going to the waterfall. Nid wanted to invite Jom and Kob to go with them too.
Easy Conversation in Thai:บทที่ 8 ไปหาหมอ


บทที่ 8: ไปหาหมอ

ตา: เดวิด เป็นหวัดเหรอ จามทั้งวันเลย

เดวิด: ใช่  ตอนนี้ปวดหัวมากเลย

ตา: งั้นไปหาหมอกัน

หมอ:  มีอาการยังไงครับ

เดวิด: เป็นไข้, คัดจมูก, จาม และ ปวดหัวครับ

หมอ: ขอตรวจก่อนนะ …

คุณเป็นไข้หวัดครับ ต้องกินยาแล้วพักผ่อนเยอะๆ

เดวิด: ขอใบรับรองแพทย์ด้วยครับ ผมจะลาป่วย

หมอ: ได้ครับ เดี๋ยวรอรับยากับใบรับรองแพทย์ ด้านนอกนะ

Chapter 8 : See a doctor

Ta: David. Do you have a cold?. You’re sneezing all day.

David: Yes. And now I have a lot of headache.

Ta: Let’s see the doctor.

Doctor: What’s the matter?

David: I have a fever, stuffy nose, sneezing and headache.

Doctor: Let I check first….

You have a cold. Take the medicine and take a lot of rest.

David: Can I have a medical certificate, please? I want to ask for a sick leave.

Doctor: Sure. Please wait for the medicine and the medical  certificate outside.

 
Vocabulary Exercise: Nouns-Days (Level-2)


Match Thai words with english words.

 1. _____วันจันทร์              a. Sunday

 2. _____วันอังคาร             b. Thursday

 3. _____วันพุธ                   c. day off, holiday

 4. _____วันพฤหัสบดี        d. Monday

 5. _____วันศุกร์                  e. Wednesday

 6. _____วันเสาร์                 f. Friday

 7. _____วันอาทิตย์            g. Tuesday

 8. _____วันหยุด                 h. Saturday

line

จะ เฉลย คำตอบ ใน คอมเมนท์ อีก 3 วัน นะ ครับ โชคดี ครับ / ครูแคน

jà cha-ləəi kam-dtɔ̀ɔp nai kommén ìik sáam wan ná kráp / chôok dii kráp / kruu kɛɛn

The answers will be in the comment in 3 days. Good luck! / Kru CAN

Answer:

 1. d.

 2. g.

 3. e.

 4. b.

 5. f.

 6. h.

 7. a.

 8. c.
ไปตัดผม (Level-1)


เดือน นี้ อากาศ ร้อน / ฉัน จึง ไป ตัด ผม / ช่างตัดผม แนะนำ ให้ ฉัน ตัด ผม สั้น /เพราะ ดูแล รักษา ง่าย

dʉʉn níi aagàat rɔ́ɔn / chǎn jʉng bpai dtàt pǒm / châng-dtàt-pǒm nɛ́-nam hâi chǎn dtàt pǒm sân / prɔ́ duu-lɛɛ rák-sǎa ngâai

It is a hot month, so I had my haircut. The hairdresser suggested having a short haircut because it is easy to take care of.

line

 5 Words to Learn

Photo Credit: http://blog.loyalblocks.com/2013/06/11/how-to-make-your-salon-more-social 

 

 
Easy Story in Thai: บทที่ 18 ของฝาก


บทที่ 18 ของฝาก

นิด แนน และ มะกอก ซื้อ ของที่ระลึก ที่ พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำ / นิด ซื้อ พวงกุญแจ ให้ พ่อ กับ แม่ / และ ซื้อ ปากกา ให้ จอม / มะกอก ซื้อ เสื้อยืด / แนน ซื้อ ตุ๊กตาสัตว์

Nid, Makok, and Nan bought some souvenirs at the aquarium center. Nid bought key rings for her parents, and bought a pen for Jom. Makok bought a T-shirt. Nan bought a stuffed animal.

 
Easy Conversation in Thai:บทที่ 7 นั่งรถไปทำงาน


บทที่ 7: นั่งรถไปทำงาน

กระเป๋ารถเมล์ ː ลงที่ไหนครับ

เดวิดː โรงเรียนบางกะปิครับ

กระเป๋ารถเมล์ː สิบห้าบาทครับ

เดวิดː นี่ครับ ใกล้ถึงบอกด้วยนะ

Chapter 7: Taking a bus to work

Bus Conductor: Where are you getting Off?

Davidː Bangkapi School.

Bus Conductorː Fifteen Baht.

Davidː Here you are. Please let me know when the bus is almost there.

 
Noun: Bedroom-1 (Level-1)


ห้องนอน1
The 25th anniversary of Photoshop (Level-5)


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 25 ปี ของโฟโต้ชอป โปรแกรมแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ ที่นิยมใช้กันทั่วโลก เพราะมีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ สามารถใช้งานได้ง่าย

wan-tîi sìp-gâao gum-paa-pan tîi-pàan-maa bpen wan króp-rɔ̂ɔp yîi-sìp-hâa bpii kɔ̌ɔng foo-dtôo-chɔ̀p bproo-grɛɛm gɛ̂ɛ-kǎi lɛ́ dtòk-dtɛ̀ng rûup pàap tîi ní-yom chái gan tûa lôok prɔ́ mii krʉ̂ang-mʉʉ tîi bpen bprà-yòot saa-mâat chái-ngaan dâi ngâai

On February 19th, it was the 25th anniversary of Photoshop. Photoshop is an editing and retouching program which highly became popular worldwide. Because there are many useful tools and it is easy to use.

line

5 Words to Learn

 News & Photo Credit: http://news.thaipbs.or.th/content-adobe-photoshop

 
Easy Story in Thai: บทที่ 17 ไปทัศนศึกษา


บทที่ 17 ไปทัศนศึกษา

นิด แนน และ มะกอก ไป ทัศนศึกษา / ครู พา เด็กๆ ไป พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำ / มะกอก ชอบ ดู นักประดาน้ำ ให้ อาหาร ปลาฉลาม / นิด กับ แนน ชอบ ปลาการ์ตูน และ ปะการัง.

Nid, Nan and Makok went on a field trip. The teacher took the kids to an aquarium center. Makok liked to see divers feed sharks. Nid and Nan liked to see clown fish and corals.